Polka Dots Tumblr Themes
Minh Ngoc

Asian / Introvert / Type O / 92line / typical Sagittarius / Higaholic.


1/7 Next

"

Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng nhắc nhở mình phải thanh tâm quả dục, nhưng không gặp được thứ yêu thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ nhào đến. Không thể khống chế chừng mực, tiến thoái lưỡng nan.

Biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại không cam. Càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp.

"

<Bổn vương ở đây> (via trinhthienlam)


yourenotme:

The most sweetest scene in the whole drama! <3


"I just need a little of your time. A little of your time, to say the words I never said."


Tagged as: littleofyourtime,

Inspire me from the heart, cant nothing tear us apart.
You’re all I want in a man

trinhthienlam:

[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]

  • Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
  • Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác. 
  • Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
  • Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
  • Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
  • Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.

Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.

Dịch: Thiên Lam

You are the one … 😘