Polka Dots Tumblr Themes
Minh Ngoc

Asian / Introvert / Type O / 92line / typical Sagittarius / Higaholic.


1/7 Next


"Thế giới tình yêu rất rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều ấm ức, nhưng thế giới tình yêu cũng rất hẹp, không thể dung nạp bất kỳ sự phản bội nào."

Mảnh vá trái tim (via trinhthienlam)Sexy overload

(^ω^)Feng Feng mồm mèo(^ω^)"

Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng nhắc nhở mình phải thanh tâm quả dục, nhưng không gặp được thứ yêu thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ nhào đến. Không thể khống chế chừng mực, tiến thoái lưỡng nan.

Biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại không cam. Càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp.

"

<Bổn vương ở đây> (via trinhthienlam)


yourenotme:

The most sweetest scene in the whole drama! <3


"I just need a little of your time. A little of your time, to say the words I never said."


Tagged as: littleofyourtime,