Polka Dots Tumblr Themes
Minh Ngoc

Asian / Introvert / Type O / 92line / typical Sagittarius / Higaholic.


1/7 Next

Sexy overload

(^ω^)Feng Feng mồm mèo(^ω^)"

Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng nhắc nhở mình phải thanh tâm quả dục, nhưng không gặp được thứ yêu thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ nhào đến. Không thể khống chế chừng mực, tiến thoái lưỡng nan.

Biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại không cam. Càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp.

"

<Bổn vương ở đây> (via trinhthienlam)


yourenotme:

The most sweetest scene in the whole drama! <3


"I just need a little of your time. A little of your time, to say the words I never said."


Tagged as: littleofyourtime,

Inspire me from the heart, cant nothing tear us apart.
You’re all I want in a man